Nejtvrdší sádrová omítka

Pro obiekty s nebespečím mechanickécho poškození doporučujeme nejnovější výrobek společnosti KNAUF MP75 Diamant, dostupný na polském trhu o tahové přídržnosti 15 N/mm2. Omítka je tvrdá jako Diamant. Provedená analýza prokázala soulad výrobku s normami a platnými stavebními předpisy, potvrzený prohlášení o shodě. Výrobce zaručuje, že výrobek splňuje všechny zákonné požadavky potřebné k získání označení CE. Výrobek je schváleny k prodeji v EU.

Vlastnosti

  • Vhodná pro úpravu interiétů
  • Hladkost povrchů a jednoduchost zpracování
  • Schopnost regulace vlhkosti v interiérech
  • Protipožární ochrana
  • Flexibilní
  • Možnost vytvořit různé tvary
  • Ideální podloží pro malování, tapetování
  • Není škodlivý, je certifikován Národním instytutem pro hygienu
  • Firma Diamant Sádrové Omítky se zabývá provádění sádrových omítek kladených strojní metodou. Jsme firma působící na českém trhu od roku 2010. Sádrové omítky pro vás realizujeme v následujících městech: Ostrava, Karviná, Opava, Olomouc, Brno a další.

+48 669 953 757 (PL)